(Dreigend) verzuim kan moeilijke vraagstukken opleveren. Zowel voor de medewerker die het betreft, als voor de leidinggevende / werkgever. Alle betrokkenen hebben hun eigen werkelijkheid. Eigen waarden en normen spelen een rol bij de manier waarop je ermee omgaat, ongeacht aan welke kant van de tafel je zit. Dat zorgt nogal eens voor problemen. Bewustwording helpt om vanuit jouw eigen rol en verantwoordelijkheid de regie te nemen in het vlot trekken van het proces.

lees verder