Zicht op jouw toekomstperspectief

aanmelden is helaas niet meer mogelijk

Kosteloos Ontwikkeladvies was per 1 december weer mogelijk

Op 2 december was de limiet echter al bereikt

Per 1 december 2020 was het Ontwikkeladviesportaal weer geopend. Werknemers, zelfstandigen en werkzoekenden konden weer kosteloos een ontwikkeladvies volgen bij een erkend loopbaanprofessional. Er was ruimte voor maximaal 55.000 extra adviestrajecten. Alle trajecten zijn echter al direct binnen twee dagen vergeven! Op 2 december 2020 is het ontwikkeladviesportaal gesloten.

Aanmelden is dus helaas niet meer mogelijk. Heb je achter het net gevist en wil je graag eens sparren over jouw loopbaan(vragen)?

Je bent bij mij van harte welkom voor een gratis sessie

 

 

Het Ontwikkeladvies is een tijdelijke subsidieregeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Door de coronacrisis verandert de arbeidsmarkt aanzienlijk. Werk wordt vaker digitaal uitgevoerd, er komen nieuwe banen bij en tegelijkertijd verdwijnen er banen. Juist in deze tijd wordt duidelijk hoe belangrijk het is om bezig te zijn met je ontwikkeling en wendbaar te zijn op de arbeidsmarkt.

Het kabinet helpt mensen om zich aan te passen aan die nieuwe realiteit door werkenden en werkzoekenden een kosteloos ontwikkeladviestraject aan te bieden bij een gekwalificeerd loopbaanprofessional.

 

Voor iedereen

Iedereen tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor dit ontwikkeladvies.

Dat zijn dus zowel mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, als mensen die geen werk meer hebben.

Wat houdt een Ontwikkeladvies in?

Het Ontwikkeladvies is een kort traject waarmee je inzicht krijgt in jouw toekomstperspectief en toekomstige loopbaanmogelijkheden. Het is de eerste stap in een mogelijke (her)oriëntatie op jouw arbeidsmarktpositie.

In 3 individuele sessies zoomen we in op waar jij blij van wordt, wat jouw werk zinvol maakt, waar je energie van krijgt en wat jij nodig hebt om met plezier te blijven werken.

Vast onderdeel van het ontwikkeladvies 2020 is een loopbaaninteresse- en competentievragenlijst en de arbeidsmarktscan. Hiermee brengen we jouw arbeidsmarktpositie in kaart en het vormt een hulpmiddel om de vragen ‘wie ben ik, wat kan ik en wat wil ik’ te beantwoorden.

Het resultaat van het ontwikkeladvies is een praktisch persoonlijk ontwikkelplan. Een actieplan met stappen die jij kunt zetten om de volgende fase van je loopbaan duurzaam vorm te geven.

 

Starten met heldere verwachtingen

Het ontwikkeladviestraject is vooral een bewustwordingstraject. We zetten uiteen waar je nu staat in je loopbaan en onderzoeken of en welke stappen je in kunt gaan zetten.  En hoe je zelf de regie kunt nemen over je loopbaan. Na het ontwikkeladvies ga je zelf aan de slag met jouw ontwikkelplan (al dan niet met ondersteuning).

Het ontwikkeladvies is dus geen vervanging voor, of onderdeel van, een volledig loopbaan- of coachtraject.  Het hebben van een plan is immers niet hetzelfde als het in de praktijk brengen van dat plan. In een loopbaan- of coachtraject help ik je in het daadwerkelijk zetten van die stappen. Zo’n traject kan dus wel een vervolg zijn op het ontwikkeladvies, net zoals bijvoorbeeld een opleiding, solliciteren, het starten van een eigen bedrijf of jobcrafting (aanpassingen in je huidige werk) dat kunnen zijn.

Ik geef je een eerlijk advies over welk vervolg jou gaat helpen.

Kiezen voor een ontwikkeladviestraject bij mij is kiezen voor een persoonlijke aanpak op maat.

 

De subsidieregeling

Er is subsidie beschikbaar voor 50.000 ontwikkeladviezen met ingang van 1 december 2020.

Per ontwikkeladviestraject is een bedrag van €700 euro beschikbaar.

Ik regel de subsidie-aanvraag, daar heb je als deelnemer geen omkijken naar. Wel zul je een aantal verplichte documenten moeten invullen om voor dit gesubsidieerde traject in aanmerking te komen.

 

Lees hier het nieuwsbericht van het ministerie van SZW van 29 september.

Ook vind je meer informatie over de regeling op de website van het ministerie.

Scroll voor veelgestelde vragen verder naar beneden.

 

Formats en downloads

toestemmingsverklaring

gespreksverslag

ontwikkelplan

prestatieverklaring

beschrijving ontwikkeladvies

eisen aan de loopbaanadviseur

gedragscode loopbaanadviseur

 

Praktische informatie ontwikkeladvies

Vraag en antwoord over het ontwikkeladvies

Hieronder vind je het antwoord op enkele veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Stuur me dan een mail: mail@carinasampers.nl. Je krijgt dan persoonlijk antwoord. Als jouw vraag ook voor anderen relevant is neem ik deze ook op in onderstaand overzicht.

 

Mijn loopbaanvraag is niet direct gerelateerd aan de coronacrisis; kom ik dan ook in aanmerking?

Jazeker, de regeling is beschikbaar voor iedereen die een link heeft met de Nederlandse arbeidsmarkt; dus iedereen vanaf 18 jaar tot aan de pensioengerechtigde leeftijd die werkt in loondienst, als flexwerker, zzp-er of ondernemer én iedereen die geen werk (meer) heeft en wel graag aan de slag wil.

Ben ik vrij om te kiezen voor een loopbaanadviseur?

Ja, je bent vrij om te kiezen voor een loopbaanadviseur. Ook wanneer je bijvoorbeeld door jouw werkgever bent geattendeerd op een loopbaanadviseur; je mag altijd voor een andere professional kiezen.

De loopbaanadviseur dient wel gekwalificeerd te zijn om het ontwikkeladvies uit te voeren én deel te nemen aan de regeling.

 De eisen die gesteld worden aan de loopbaanadviseur lees je hier.

De gedragscode waaraan de loopbaanadviseur zich dient te houden lees je hier.

Deelnemende, gekwalificeerde loopbaanprofessionals vind je (onder andere) op deze pagina van Noloc (de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals) en op de ‘vind een coach’-pagina van Nobco.

Kan ik in plaats van de arbeidsmarktscan ook meer uren begeleiding krijgen?

Nee, de arbeidsmarktscan is een verplicht onderdeel van deze regeling.

De loopbaancoach dient een bewijs van betaling voor de arbeidsmarktscan te overleggen bij de subsidieaanvraag. 

Kan het ook online?

Jazeker, het ontwikkeladvies kan ook volledig online plaatsvinden. Dat wordt zelfs toegejuicht door het ministerie. En mochten de maatregelen in verband met het coronavirus weer zodanig aangescherpt worden dat persoonlijke afspraken niet meer mogelijk zijn dan moeten we natuurlijk wel. 

Bij jouw aanmelding kun je jouw voorkeur voor online of persoonlijke afspraken aangeven.

 

 

Ik heb eerder deelgenomen aan het ontwikkeladvies 45+; kan ik dan gebruik maken van het ontwikkeladvies?

 

Jazeker, je kunt nog een keer gebruik maken van het ontwikkeladvies. Jouw situatie kan immers veranderd zijn.

Wat is de rol van mijn werkgever in het ontwikkeladvies?

In principe heeft jouw werkgever geen rol in het ontwikkeladvies.

Werkgevers die gebruik maken van de NOW-regeling hebben wel een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk. 

Mogelijk heeft jouw werkgever in verband hiermee afspraken met een of meerdere loopbaanadviseurs. Sommige werkgevers organiseren ontwikkeladviestrajecten voor hun medewerkers in-house. Je bent vrij om daaraan deel te nemen, maar het staat je ook altijd vrij een andere loopbaanadviseur te kiezen. 

In elk geval vindt er op geen enkele wijze informatie uitwisseling plaats tussen de loopbaanadviseur en de werkgever. Er wordt dus niets gerapporteerd aan je werkgever (maar het staat je natuurlijk vrij om je ontwikkeladviestraject met je werkgever te bespreken).

Kan iedereen bij jou een ontwikkeladvies volgen?

Mijn agenda is beperkt, dus als het storm loopt met de aanmeldingen moet je misschien (te) lang wachten om te kunnen starten met het ontwikkeladvies.

Daarnaast heb ik, net als de meeste loopbaancoaches, mijn specialisaties en ervaring in bepaalde branches en minder in andere. En ik heb natuurlijk mijn eigen stijl en werkwijze.

Zo heb ik bijvoorbeeld veel ervaring met vooral hoger opgeleiden in non-profit organisaties en met (startende) zzp-ers. In mijn aanpak ga ik vooral uit van kernwaarden, drijfveren en zingeving. Wie jij bent en wat jou drijft staat centraal. Ik help je ook om belemmerende overtuigingen en patronen te herkennen en los te laten, waar mogelijk ook in het ontwikkeladviestraject. Jij bent uniek en jouw vraag ook. Elk traject wordt daarmee maatwerk. Uiteraard binnen de kaders en mogelijkheden van het ontwikkeladvies.

Om vooraf zo goed mogelijk in te kunnen schatten of wij een match zijn vraag ik je bij je aanmelding enkele vragen te beantwoorden. 

Mocht ik op basis hiervan de inschatting maken dat je bij een collega loopbaanadviseur meer op je plek bent dan verwijs ik je. 

Natuurlijk verwijs ik je ook als mijn agenda geen nieuwe aanvragen toelaat.

Welke gegevens zijn er nodig? Wat zijn vaste onderdelen van het ontwikkeladvies?

In deze publicatie in de staatscourant is onder andere te lezen dat het ontwikkeladvies in elk geval de volgende activiteiten / onderdelen bevat:

1. Registratie van het traject door de loopbaanadviseur op de website www.ontwikkeladviesportaal.nl. Nadat de loopbaanadviseur de registratie heeft gedaan, wordt de deelnemer per mail
verzocht de registratie te bevestigen. Na die bevestiging ontvangt de loopbaanadviseur een
registratiecode. Deze code moet door de loopbaanadviseur worden bewaard, omdat deze bij de
subsidieaanvraag moet worden verstrekt.

2. De loopbaanadviseur stelt de identiteit van de deelnemer vast door een kopie te maken van de voor- en achterkant een
wettig identiteitsbewijs. Deze kopie wordt bewaard in de administratie.

3. Ondertekening door de deelnemer van het formulier Toestemmingsverklaring verwerking
persoonsgegevens deelnemer

4. Het door de deelnemer voorafgaand aan het eerste gesprek invullen van een arbeidsmarktscan.
Deze arbeidsmarktscan moet voor de deelnemer worden ingekocht door de loopbaanadviseur.

5. De loopbaanadviseur voert gesprekken met de deelnemer met een tijdsbeslag van in totaal
minimaal vier uren.

6. De loopbaanadviseur stelt een gespreksverslag op conform format 1.1 en de deelnemer en
loopbaanadviseur ondertekenen dit.

7. De deelnemer stelt alleen of samen met de loopbaanadviseur het ontwikkelplan op conform
format 1.2 en de deelnemer en loopbaanadviseur ondertekenen dit.

8. Het ontwikkeladviestraject wordt afgesloten met een door de deelnemer en de loopbaanadviseur
ingevulde en ondertekende prestatieverklaring conform format 1.3.

 

Daarnaast vraag ik je, als je het ontwikkeladvies bij mij volgt, om deze overeenkomst te ondertekenen.

 

 

Ik zit in de ziektewet / ik ben ziek; kan ik dan gebruik maken van het ontwikkeladvies?

 

Ja, in tegenstelling tot de eerdere regeling ontwikkeladvies 45+, waarbij zieke medewerkers ware uitgesloten, kun je nu ook deelnemen als je in de ziektewet zit / ziek bent.

Is het ontwikkeladvies een standaard programma?

Nee, het ontwikkeladvies kan verschillend worden ingevuld en uitgevoerd. Dat kan dus betekenen dat het ontwikkeladvies bij de ene loopbaanadviseur anders verloopt dan bij de andere*. Dat moet ook wel, want elka vraag is anders en loopbaanprofessionals hebben meestal ook hun specialisaties, bijvoorbeeld wat betreft branche en werkniveau.

Zo heb ik bijvoorbeeld veel ervaring met vooral hoger opgeleiden in non-profit organisaties en met (startende) zzp-ers. In mijn aanpak ga ik vooral uit van kernwaarden, drijfveren en zingeving. Wie jij bent en wat jou drijft staat centraal. Ik help je ook om belemmerende overtuigingen en patronen te herkennen en los te laten, waar mogelijk ook in het ontwikkeladviestraject. Jij bent uniek en jouw vraag ook. Elk traject wordt daarmee maatwerk.

Uiteraard binnen de kaders en mogelijkheden van het ontwikkeladvies*.

*Elk ontwikkeladviestraject bevat minimaal een aantal vaste onderdelen. Welke dit zijn kun je lezen in bijlage I van deze publicatie in de staatscourant.

 

Ervaringen van mijn klanten met het Ontwikkeladvies 

Het waardevolste wat de coachingsgesprekken mij hebben opgeleverd is dat ik dichter bij mezelf ben gekomen. Ik weet weer wat ik wil en wat ik voel. Ik weet daardoor mijn richting, mijn sterke kanten en mijn valkuilen. Daarnaast ben ik ook blij met de tips die ik gekregen heb om mijn leven in de hand te houden en niet “over-enthousiast” me weer ergens in te storten. “Je moet niet je best doen”, is een van de eye-openers geweest.

Ik denk dat meer mensen echt baat hebben bij een coachingstraject omdat het voor iedereen een gezonde stap is om te zetten. Het reflecteren maakt helder wat je daadwerkelijk wil, vanuit jouw eigen kernwaarden en overtuiging. Het heeft mijn arbeidzaam leven opgefrist en dat gun ik iedereen.

Carina, je bent professioneel, warm, “to the point” en je weet door de juiste vragen te stellen datgene los te krijgen waar het om gaat.

E.A.

docent

Het is mooi om eens begeleid stil te staan bij je loopbaan en bevraagd te worden op je voornemens en voorkeuren. Dat scherpt aan en maakt zaken concreter. Het zet weer aan het denken.

Uit het Ontwikkeladviestraject neem ik  vooral mee dat ik uit mag gaan van wat voor mij goed voelt en waar mijn passie ligt (wat ik wil betekenen) en niet uit hoef te gaan van vacatures die ik tegen kom.

Het is nu voor mij duidelijk dat het bij mij past om stap voor stap mijn pad te lopen, wel stappen concreet te blijven omschrijven en zetten maar niet naar een te ver einddoel te streven. Het “juiste pad” ontvouwt zich vanzelf als ik dicht bij mezelf blijf en mijn eigen proces periodiek blijf evalueren en bijsturen.

Een mooie tip was dus ook om periodiek tijd in te plannen voor reflectie op mijn eigen proces.

anoniem

adjunct-directeur primair onderwijs

Wat me vooral bijblijft is dat het bijzonder is dat ik het zo lang heb volgehouden op een school, waar ik niet altijd begrepen werd door collega’s. Dat ik op zoek mag gaan naar een fijne plek waar ik mijn talenten kan inzetten. De gesprekken met Carina hebben mij geholpen dingen op een rijtje te krijgen. Ik begrijp weer wat meer van mezelf en van hoe het werkt in het leven.
Carina begrijpt wat ik te zeggen heb en ze weet er de juiste vragen over te stellen; vragen die mij laten nadenken over wat er speelt. Ik vind Carina een wijze vrouw en ik waardeer het dat ze zo nu en dan ook dingen over zichzelf vertelt, om dingen te verduidelijken.

B.S.

leerkracht PO

Als ik naar mijn gevoel luister, dan weet ik dat ik niet meer op mijn plek zit bij mijn huidige werkgever. Ik zou graag iets anders doen, maar wat? Alleen bleef ik maar in rondjes lopen, er kwamen geen concrete stappen. Toen de mogelijkheid van het ontwikkeladvies op mijn pad kwam, dacht ik gelijk; DOEN!
Daar heb ik dan ook geen minuut spijt van gehad. Wat een fijne, goede, openhartige en verhelderende gesprekken heb ik met Carina mogen hebben. Ze weet de vinger op de zere plek te leggen en weet de juiste vragen te stellen waardoor ze je een spiegel voorhoudt. Door dit traject te volgen heb ik geleerd waar mijn kwaliteiten liggen, wat ik echt leuk en belangrijk vind, dat er meer mogelijkheden zijn dan ik denk en wat ik wel of niet wil in een volgende baan. Maar wat me het meest is bijgebleven, is dat het een reis is, onderzoeken wat het allerbeste bij je past. En dat je van deze reis mag genieten, het ook de tijd moet geven en dat je je moet richten op het lichtpuntje aan de horizon, je doel, daar werk je naar toe. Ik loop nu niet meer in rondjes, maar heb een doel voor ogen en van Carina heb ik de tools gekregen om daar naartoe te werken.

Erica

stylist

Mijn vraag was: Wat wil ik de komende jaren, is dat alleen in het onderwijs, wil ik veranderen en wat wil ik dan veranderen?
Ik kwam vooral mezelf tegen. Wat drijft mij, waar ligt mijn (echte) passie, wat kan ik hier (professioneel) mee?
Ik durf nu mezelf “in de markt” te zetten en openlijk mijn kwaliteiten uit te spreken. Dus ik ga vanaf augustus een dag minder werken en die gebruiken om van mijn hobby (gedeeltelijk) mijn werk te maken.
Je bent vakkundig, heel rustig (waardoor ik me veilig voelde) en betrokken

Peter van der Vleuten

leerkracht PO

Ik heb bij Carina een ontwikkeltraject gevolgd en ik vond het heel erg fijn en leuk om te doen. Ik ben door omstandigheden bang dat ik mijn werk niet meer kan doen en heb daarom dit traject gevolgd. Het heeft me hele fijne inzichten gegeven en duidelijkheid. Door dit traject heb ik stappen op papier gezet die ik ga uitvoeren en zo verder te komen in het zoeken naar een werkgever die bij mij past. Want door dit traject ben ik erachter gekomen wat ik wil gaan doen.

Carina is echt een hele fijne en lieve vrouw waar je alles tegen kunt zeggen en heeft mij het zelfvertrouwen gegeven door mij duidelijk te maken dat als je iets echt wil je het dan ook kan. Echt een aanrader!

Sanne

28 jaar

Na op 56 jarige leeftijd zonder baan te komen, zat ik met veel vragen, en was voor mij onduidelijk wat mijn volgende stap zou worden.

Ik merkte dat ik hulp nodig had om duidelijkheid te creëren om van denken, naar mijn gevoel en naar doen over te schakelen.

Ik zag dat Carina een goed opgeleide coach is, die ingeschreven is in het Noloc register.

En koos haar met name omdat zij zelf ook een interne zoektocht had gehad waarbij haar gevoel voorop moest staan voordat ze coach werd.

Ik heb door haar opdrachten en vragen weer leren luisteren naar en vertrouwen op mijn gevoel.

Ook merkte ik dat hierdoor mijn eigenwaarde omhoog ging, en mijn wil om aan te pakken.

Dankzij haar gerichte vragen en leuke opdrachten, heb ik voor mezelf binnen korte tijd weer duidelijk gekregen wat mijn kernkwaliteiten en wensen zijn.

Dit wens ik ook anderen toe.  

Ik kan Carina als coach voor een goed (ontwikkel)advies van harte aanbevelen.

Met name voor iedereen  die ergens duidelijkheid in wil scheppen voor zichzelf.

Carina is een heel prettige, rustige en goed opgeleide coach die goed luistert naar je verhaal twijfels en vragen, en je daarbij helpt.

Marga Vastré

Aanleiding om het ontwikkeladvies aan te gaan was moeite met keuzes maken over mix werken voor baas / eigen bedrijf verder uitbouwen.

Wat me is bijgebleven is dat ik overal meer de regie op mag pakken. Ook op zaken die voor mij wat gevoeliger en lastiger liggen.
Ik heb veel inzichten en praktische tips gekregen

Wat ik nu anders doe: De regie houden! Daarnaast altijd kijken of datgene waar ik mee bezig ben, in de lijn blijft van mijn grotere doel.

Carina is een fijne gesprekspartner en expert op het vakgebied.

anoniem

zzp-er

Ik was al langere tijd aan het bedenken dat ik een keer een andere baan wilde zoeken maar had nog geen concrete stappen gezet. Het werd al snel overduidelijk dat ik iets anders wil gaan doen. Wat me vooral is bijgebleven is dat het niet erg (en normaal) is om nog niet te weten wat dat precies is. Ik heb ondervonden dat eventuele grenzen die ik ervaar door mezelf opgelegd zijn. Nu kan ik concretere stappen gaan zetten. Ik geef mezelf meer ruimte om te onderzoeken welke kant ik op wil. Ik accepteer mijn eigen proces.
Je stimuleert mensen op een prettige maar toch duidelijke manier om na te denken over wat ze willen.

A.L.

coördinator PO

Door mijn onzekerheid en faalangst heb ik na mijn middelbare school geen beroepsopleiding gedaan. Ik ben al jong gaan werken en heb al veel gedaan in mijn leven; o.a. werken in een kledingzaak, ik heb op kantoor gezeten en ik heb met kinderen gewerkt en dat doe ik nu nog steeds.
Ik wilde weten wat ik naast mijn huidige werk nog kan gaan doen want ik heb het gevoel dat ik er nog meer uit kan halen wat het werk betreft.
Na een arbeidsmarktscan gedaan te hebben kwam er uit dat opvoeding en onderwijs het meest bij mij past.
Carina heeft mij vervolgens enorm goed geholpen bij mijn zoektocht; een zoektocht naar mezelf maar ook een zoektocht naar mijn loopbaan. 
Ze heeft precies de juiste dingen gevraagd gezegd en gedaan waardoor ik nu weet wat ik wil en ik ben er nu ook van overtuigd dat ik het kan!
Dus mocht je ook op een kruispunt staan en niet weten welke kant je op moet ga dan voor een ontwikkeladvies
naar Carina. Want zij komt er samen met jou achter wat jouw ambities en kwaliteiten zijn waardoor je straks weet welke kant je op moet(kunt) gaan
Gwenda

53 jaar, kinderopvang aan huis

Je hebt het vermogen om aan te haken bij verschillende niveaus van mijn “zijn” en t.a.v. mijn communicatie. Je pikt erg veel signalen op die ik bewust, maar ook onbewust uitzendt. Tevens heb je bij elke uitstap die we hebben gemaakt een theoretische achtergrond of kader paraat wat het, naast verhelderd voor mezelf, ook heel leerzaam heeft gemaakt en dit traject in een groter verband heeft geplaatst. Daarnaast was je in de gesprekken met mij echt aangesloten. Ik heb me heel erg veilig bij je gevoeld, zo veilig dat ik erg veel heb verteld van wat in mijn diepere ik leeft en speelt en wat mijn drijfveren zijn van mijn doen en laten hier en nu. Het gebeurt niet vaak dat ik me in een gesprek met iemand anders zo veilig voel. Door al het bovenstaande heb je helderheid weten te verschaffen in een patroon van handelen van mijzelf waar ik steeds niet uitkwam. Je hebt het geweldig gedaan! Een groot compliment!!

R.M.

bouwcoördinator PO

Ik had het idee te lang op dezelfde plek, hetzelfde werk te doen, zonder vooruitzicht op verandering, uitdaging te missen en te lang te “teren” op in ver verleden behaalde diploma’s. Daarbij voelde ik me verantwoordelijk voor het blijven functioneren van het team, ondanks een groot ziekteverzuim en vertrekkende collega’s. Daarbij waren in de loop van de tijd, de dingen die ik echt leuk vond, “weg gereorganiseerd”.

Wat me is bij gebleven is het feit dat het werk me heilig is, dat het me raakt en veel emoties oproept als ik daar langer bij stil sta. Tevens is me bijgebleven dat er ook veel angst zit te veranderen, los te laten wat bekend is, maar dat ik daarmee mijn passie, mogelijk aan me voorbij laat gaan.

Ik heb sterk het gevoel gekregen zelf de kracht te hebben om de regie te nemen. En tevens om meer de verantwoordelijkheid te nemen over mij eigen loopbaan en me minder verantwoordelijk te voelen wat het voortbestaan van het team betreft.

anoniem

Jouw perspectief in kaart brengen begint met stilstaan bij jezelf

omdat wat je doet een uitdrukking is van wie je ten diepste bent