Dé loopbaan APK voor 45-plussers

Vitaal en zinvol blijven werken

Nieuwe aanmeldingen zijn helaas niet meer mogelijk

 

De subsiediemaatregel Ontwikkeladvies 45+ is een groot succes. Het subsidieplafond is bereikt. Helaas is het dus niet meer mogelijk om je hier nog voor aan te melden.

Wil je graag eens sparren over waar je staat en wat je écht wilt in leven en werk? Meld je dan aan voor een gratis sessie. 

 

Hoe verder in 2020?

Het is op dit moment nog onduidelijk of er in 2020 een vervolg komt op deze tijdelijke subsidiemaatregel. Voor het laatste nieuws; houd mijn website en social media kanalen in de gaten. Ik houd je op de hoogte.

 

 

Gratis Loopbaan Ontwikkeladvies 45+

 

Het ministerie van SZW heeft een tijdelijke subsidieregeling ‘Ontwikkeladvies voor 45-plussers’ opgesteld. Iedere werkende van 45 jaar of ouder die aan onderstaande voorwaarden voldoet, kan in 2019 gratis advies krijgen van een erkende loopbaanadviseur.

 

Voorwaarden

Het subsidiebedrag per traject bedraagt € 600,-. De subsidie is beschikbaar voor alle werkenden in loondienst en zzp-ers van 45 jaar of ouder, die voor gemiddeld minimaal 12 uur per week werkzaam zijn.
Mensen die werkloos zijn, die in de ziektewet zitten (en voor wie een plan van aanpak is opgesteld of op korte termijn zal worden opgesteld als bedoeld in artikel 4 van de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar) , of waarvoor er een ontslag/reorganisatieregeling van kracht of aangekondigd is, kunnen helaas niet deelnemen.

 

u

Voldoe jij aan de voorwaarden en stel je jezelf wel eens de volgende vragen?

 • Hoe houd ik mijn huidige baan leuk tot aan mijn pensioen?
 • Waar sta ik over 3, 5 of 7 jaar?
 • Hoe kan ik me verder ontwikkelen?
 • Wil ik dit werk wel blijven doen?
 • Als ik iets anders wil, hoe pak ik dat aan?
 • Hoe houd ik werk(druk) en privé in balans?
 • Wat is er nodig als ik een loopbaanswitch wil maken?

 

Maak dan snel een afspraak. We gaan samen na of je aan alle eisen voldoet. Je hoeft de subsidie niet zelf aan te vragen, dat regel ik voor je.

 

Wat houdt een Ontwikkeladvies in?

Het ontwikkeladviestraject staat los van jouw werkgever en geeft je zicht op waar je staat in je werk en op je loopbaanwensen en -mogelijkheden. In 3 individuele sessies zoomen we in op waar jij blij van wordt, wat jouw werk zinvol maakt, waar je energie van krijgt en wat jij nodig hebt om met plezier te blijven werken.

Het resultaat van het ontwikkeladvies is een praktisch persoonlijk ontwikkelplan. Een actieplan met stappen die jij kunt zetten om de volgende fase van je loopbaan duurzaam vorm te geven.

Meer weten over deze regeling? Kijk dan op de website van het ministerie of download hier de Brochure Ontwikkeladvies Werkenden

 

Starten met heldere verwachtingen

Het ontwikkeladviestraject is vooral een bewustwordingstraject. We zetten uiteen waar je nu staat in je loopbaan en onderzoeken of en welke stappen je in kunt gaan zetten.  En hoe je zelf de regie kunt nemen over je loopbaan.

Het is daarmee geen vervanging voor, of onderdeel van, een loopbaan- of coachtraject dat je bij mij kunt inkopen.  In een loopbaan- of coachtraject help ik je in het daadwerkelijk zetten van die stappen. Zo’n traject kan dus wel een vervolg zijn op het ontwikkeladvies, net zoals bijvoorbeeld een opleiding, solliciteren, het starten van een eigen bedrijf of jobcrafting (aanpassingen in je huidige werk) dat kunnen zijn.

Ik geef je een eerlijk advies over welk vervolg jou gaat helpen.

 

Wat zou een reden zijn om niet te starten met het Ontwikkeladvies?

 • Als je een kant en klare oplossing verwacht.
 • Als je denkt dat een ander jou het antwoord op je vraag geeft.
 • Als je het alleen doet omdat het ‘gratis’ is.
 • Als je hoopt op een verandering zonder daar zelf iets voor te hoeven doen.

 

Wanneer is het wel een goed idee?

 • Als je eerlijk naar jezelf wilt kijken en wilt onderzoeken waar je nu staat en hoe je je loopbaan verder vorm wilt geven en bereid bent om met commitment met jezelf aan de slag te gaan.
 • Als je wilt ontdekken wat bij je past.
 • Als je op zoek bent naar een betere balans werk-privé.
 • Als je af wilt rekenen met wat je tegenhoudt om te doen wat je graag wilt.

 

 

Gun jezelf deze loopbaanonderhoudsbeurt

(Her)ontdek hoe jij met plezier kunt blijven werken

Ervaringen van mijn klanten

Het waardevolste wat de coachingsgesprekken mij hebben opgeleverd is dat ik dichter bij mezelf ben gekomen. Ik weet weer wat ik wil en wat ik voel. Ik weet daardoor mijn richting, mijn sterke kanten en mijn valkuilen. Daarnaast ben ik ook blij met de tips die ik gekregen heb om mijn leven in de hand te houden en niet “over-enthousiast” me weer ergens in te storten. “Je moet niet je best doen”, is een van de eye-openers geweest.

Ik denk dat meer mensen echt baat hebben bij een coachingstraject omdat het voor iedereen een gezonde stap is om te zetten. Het reflecteren maakt helder wat je daadwerkelijk wil, vanuit jouw eigen kernwaarden en overtuiging. Het heeft mijn arbeidzaam leven opgefrist en dat gun ik iedereen.

Carina, je bent professioneel, warm, “to the point” en je weet door de juiste vragen te stellen datgene los te krijgen waar het om gaat.

E.A.

docent

Het is mooi om eens begeleid stil te staan bij je loopbaan en bevraagd te worden op je voornemens en voorkeuren. Dat scherpt aan en maakt zaken concreter. Het zet weer aan het denken.

Uit het Ontwikkeladviestraject neem ik  vooral mee dat ik uit mag gaan van wat voor mij goed voelt en waar mijn passie ligt (wat ik wil betekenen) en niet uit hoef te gaan van vacatures die ik tegen kom.

Het is nu voor mij duidelijk dat het bij mij past om stap voor stap mijn pad te lopen, wel stappen concreet te blijven omschrijven en zetten maar niet naar een te ver einddoel te streven. Het “juiste pad” ontvouwt zich vanzelf als ik dicht bij mezelf blijf en mijn eigen proces periodiek blijf evalueren en bijsturen.

Een mooie tip was dus ook om periodiek tijd in te plannen voor reflectie op mijn eigen proces.

anoniem

adjunct-directeur primair onderwijs

Ik had het idee te lang op dezelfde plek, hetzelfde werk te doen, zonder vooruitzicht op verandering, uitdaging te missen en te lang te “teren” op in ver verleden behaalde diploma’s. Daarbij voelde ik me verantwoordelijk voor het blijven functioneren van het team, ondanks een groot ziekteverzuim en vertrekkende collega’s. Daarbij waren in de loop van de tijd, de dingen die ik echt leuk vond, “weg gereorganiseerd”.

Wat me is bij gebleven is het feit dat het werk me heilig is, dat het me raakt en veel emoties oproept als ik daar langer bij stil sta. Tevens is me bijgebleven dat er ook veel angst zit te veranderen, los te laten wat bekend is, maar dat ik daarmee mijn passie, mogelijk aan me voorbij laat gaan.

Ik heb sterk het gevoel gekregen zelf de kracht te hebben om de regie te nemen. En tevens om meer de verantwoordelijkheid te nemen over mij eigen loopbaan en me minder verantwoordelijk te voelen wat het voortbestaan van het team betreft.

anoniem

Ik was al langere tijd aan het bedenken dat ik een keer een andere baan wilde zoeken maar had nog geen concrete stappen gezet. Het werd al snel overduidelijk dat ik iets anders wil gaan doen. Wat me vooral is bijgebleven is dat het niet erg (en normaal) is om nog niet te weten wat dat precies is. Ik heb ondervonden dat eventuele grenzen die ik ervaar door mezelf opgelegd zijn. Nu kan ik concretere stappen gaan zetten. Ik geef mezelf meer ruimte om te onderzoeken welke kant ik op wil. Ik accepteer mijn eigen proces.
Je stimuleert mensen op een prettige maar toch duidelijke manier om na te denken over wat ze willen.

A.L.

coördinator PO

Aanleiding om het ontwikkeladvies aan te gaan was moeite met keuzes maken over mix werken voor baas / eigen bedrijf verder uitbouwen.

Wat me is bijgebleven is dat ik overal meer de regie op mag pakken. Ook op zaken die voor mij wat gevoeliger en lastiger liggen.
Ik heb veel inzichten en praktische tips gekregen

Wat ik nu anders doe: De regie houden! Daarnaast altijd kijken of datgene waar ik mee bezig ben, in de lijn blijft van mijn grotere doel.

Carina is een fijne gesprekspartner en expert op het vakgebied.

anoniem

zzp-er

Wat me vooral bijblijft is dat het bijzonder is dat ik het zo lang heb volgehouden op een school, waar ik niet altijd begrepen werd door collega’s. Dat ik op zoek mag gaan naar een fijne plek waar ik mijn talenten kan inzetten. De gesprekken met Carina hebben mij geholpen dingen op een rijtje te krijgen. Ik begrijp weer wat meer van mezelf en van hoe het werkt in het leven.
Carina begrijpt wat ik te zeggen heb en ze weet er de juiste vragen over te stellen; vragen die mij laten nadenken over wat er speelt. Ik vind Carina een wijze vrouw en ik waardeer het dat ze zo nu en dan ook dingen over zichzelf vertelt, om dingen te verduidelijken.

B.S.

leerkracht PO

Je hebt het vermogen om aan te haken bij verschillende niveaus van mijn “zijn” en t.a.v. mijn communicatie. Je pikt erg veel signalen op die ik bewust, maar ook onbewust uitzendt. Tevens heb je bij elke uitstap die we hebben gemaakt een theoretische achtergrond of kader paraat wat het, naast verhelderd voor mezelf, ook heel leerzaam heeft gemaakt en dit traject in een groter verband heeft geplaatst. Daarnaast was je in de gesprekken met mij echt aangesloten. Ik heb me heel erg veilig bij je gevoeld, zo veilig dat ik erg veel heb verteld van wat in mijn diepere ik leeft en speelt en wat mijn drijfveren zijn van mijn doen en laten hier en nu. Het gebeurt niet vaak dat ik me in een gesprek met iemand anders zo veilig voel. Door al het bovenstaande heb je helderheid weten te verschaffen in een patroon van handelen van mijzelf waar ik steeds niet uitkwam. Je hebt het geweldig gedaan! Een groot compliment!!

R.M.

bouwcoördinator PO

Mijn vraag was: Wat wil ik de komende jaren, is dat alleen in het onderwijs, wil ik veranderen en wat wil ik dan veranderen?
Ik kwam vooral mezelf tegen. Wat drijft mij, waar ligt mijn (echte) passie, wat kan ik hier (professioneel) mee?
Ik durf nu mezelf “in de markt” te zetten en openlijk mijn kwaliteiten uit te spreken. Dus ik ga vanaf augustus een dag minder werken en die gebruiken om van mijn hobby (gedeeltelijk) mijn werk te maken.
Je bent vakkundig, heel rustig (waardoor ik me veilig voelde) en betrokken

Peter van der Vleuten

leerkracht PO

Ontdekken wat je nodig hebt begint met stilstaan bij jezelf

omdat wat je doet een uitdrukking is van wie je ten diepste bent